Domenica, 19 Novembre 2017
Unitelsardegna Logo
Piattaforma didattica >>
 

pepe corongiu

Festa de sa Limba Ufitziale - 24-25/9 - Bonàrcadu (Aristanis)

 

Amiga, amigu

tèngio su praghere a nòmene meu e de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale de ti cumbidare a sa de tres editziones de sa Festa de su Sardu Ufitziale. Ocannu l'amus a fàghere in Bonàrcadu (Aristanis) sàbadu merie su 24 e domìniga mangianu su 25 de custu mese de cabudanni.

Esperimentu linguìsticu cognitivu in Casteddu. A boles partetzipare?

 

Semus chirchende in Casteddu volontàrios bilingues e monolingues chi si sutapòngiant a test subra s’istùdiu de su bilinguismu. Chie est interessadu podet iscrìere respondende a custa posta eletrònica.

Sos recuisitos essentziales sunt:

a tènnere un’edade intre 18 e 40 annos

Renato Soru e sa limba normale

 

 

Renato Soru e sa limba normale

Presentatzione de su libru ‘Il sardo una lingua normale’ e dibàtitu intre su candidadu e sos rapresentantes de su Movimentu Linguìsticu.

Sèdilo, sala de Sa Prima Ighina, sàbadu 18 santugaine 2014, h. 17.00

Programma

A Madrid presentazione de "IL SARDO UNA LINGUA NORMALE", di G.Corongiu

"IL SARDO, UNA LINGUA NORMALE"

presentazione del libro di Giuseppe Corongiu,

presenterà l'autore, Vito Biolchini

Sabato 19 Luglio ore 12

Cras in Aristanis CROS a 40.000 lemmas - Cumbidu

 

Cras martis su 29 de abrile  in Aristanis si presentat su Curretore Regionale Ortogràficu Sardu in intro de sas atividades ufitziales regionales  de sa Die de Sardigna.

Su chi si narat “recensione”: «Il sardo una lingua normale», di Roberto Carta

 

*Iscritu impitende sas regulas ortogràficas de sa Limba Sarda Comuna (LSC).

Dalle delibere ai videogames la lunga marcia della Lsc

 

Parla Pepe Corongiu, direttore dell'Uffitziu Limba e Cultura in Regione

Dalle delibere ai videogames la lunga marcia della Lsc

 

Dalle delibere ai videogames la lunga marcia della Lsc

 

Parla Pepe Corongiu, direttore dell'Uffitziu Limba e Cultura in Regione

Dalle delibere ai videogames la lunga marcia della Lsc

 

Condividi contenuti